Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

 

Planowanie spadkowe

Planowanie spadkowe jest nieodzowną częścią naszego życia , bez względu na to czy tego chcemy czy nie. Można je podzielić na dwie usługi : usługę prawną oraz usługę finansową , jedna bez drugiej nie może istnieć. Współpracując z renomowaną Kancelarią Prawną rozmawiamy z klientami o wielu aspektach życia i działalności biznesowej, zabezpieczając ich samych, rodziny oraz firmy, które prowadzą przed wszelkimi nieprzewidzianymi skutkami życia. Przygotowując im oferty w sposób profesjonalny i kompleksowy, otrzymujemy podziękowania od w pełni zadowolonych klientów.


LISTA 10 PODSTAWOWYCH KORZYŚCI, KTÓRE MOŻNA OSIĄGNĄĆ PO WPROWADZENIU W ŻYCIE POPRAWNIE SKONSTRUOWANEGO PLANU SUKCESJI:

1. wykrycie niedogodnych prawnych i finansowych skutków zgonu wskazanych osób, dokładne określenie własnej sytuacji w rodzinie lub w organizacji gospodarczej na wypadek ich przedwczesnej śmierci, z punktu widzenia interesu prywatnego oraz interesu prowadzonej firmy, tak na płaszczyźnie właścicielskiej, jak i zarządczej, oraz eliminacja potencjalnych problemów,

2. dokładne obliczenie wysokości potencjalnych długów spadkowych i innych obciążeń, zarówno tych wynikających z kosztów przejęcia masy spadkowej, podatków, czy też powstających na skutek śmierci danej osoby, poprzez wygaśnięcie umów kredytowych, z powodu likwidacji firmy albo konieczności spłat w spółkach (np. obowiązkowe umorzenie udziałów), ich minimalizacja oraz zabezpieczenie źródeł finansowania,

3. eliminacja problemów proceduralnych, przez dłuższy czas utrudniających lub też uniemożliwiających zarządzanie majątkiem, co może być spowodowane:

  • a) przeciągającymi się procedurami spadkowymi, np. spisem inwentarza, jeśli nie jest niezbędny,
  • b) koniecznością uzyskania zgody wszystkich współwłaścicieli na daną czynność prawną (zlecenie sprzedaży jednostek TFI lub akcji na rachunku maklerskim, sprzedaż samochodu, nieruchomości czy udziałów w spółce),
  • c) czasową niemożnością wykonywania praw z udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego,
  • d) konieczność uzyskania zgody sądu rodzinnego na zmianę obciążenia hipoteki nieruchomości, co może uniemożliwić renegocjację umowy z bankiem po śmierci jednego z rodziców ‐ w sytuacji, kiedy dziedziczą niepełnoletnie dzieci i każda czynność przekraczająca zwykły zarząd wymaga zgody sądu,

4. zabezpieczenie praw dzieci z innych związków,

5. zabezpieczenie partnerów w związkach nieformalnych,

6. obniżenie i zabezpieczenie finansowania zachowku, wyłączenie prawa do zachowku,

7. optymalizacja podatkowa związana z sukcesją,

8. zabezpieczenie firmy przed niekorzystnymi skutkami prawnymi i finansowymi śmierci właściciela lub jednego ze wspólników, poprzez (w zależności od prawnej formy prowadzenia działalności):

  • a) zapewnienie ciągłości zarządzania firmą na poziomie operacyjnym i nadzorczym oraz właścicielskim, zwiększenie bezpieczeństwa i wiarygodności firmy w stosunku do kontrahentów, banków, instytucji finansowych oraz udzielających dotacji, pracowników,
  • b) eliminację ryzyka likwidacji firmy oraz powstania związanych z tym długów,
  • c) obliczenie oraz zabezpieczenie finansowania wypłaty przez spółkę ekwiwalentu za umarzane udziały,
  • d) zabezpieczenie wartości udziałów lub akcji firmy w czasie, niezależnie od zdarzeń losowych dotyczących wspólników i właścicieli,
  • e) stworzenie Planu Sukcesji udziałów w spółce lub grupie kapitałowej, płynnego przekazania udziałów pomiędzy pokoleniami w rodzinie albo pomiędzy wspólnikami, zapewniającego płynny zarząd spółką w długim okresie czasu, powiązanie funkcji zarządczych i nadzorczych z własnością udziałów w rękach wskazanych osób, stworzenie planu finansowego pokrycia kosztów przejęcia udziałów albo rozliczeń pomiędzy spadkobiercami albo wspólnikami a spadkobiercami; zmniejszenie ryzyka konfliktów wewnętrznych w spółce pomiędzy spadkobiercami zmarłego, a pozostałymi wspólnikami,
  • f) stworzenie dodatkowego kapitału pozwalającego na sfinansowanie rozliczeń pomiędzy spadkobiercami albo wspólnikami a spadkobiercami,

9. zabezpieczenie majątku prywatnego przed zobowiązaniami wynikającymi z prowadzenia działalności gospodarczej,

10. ułożenie sytuacji własnościowej w rodzinie, zabezpieczenia przed finansowymi skutkami potencjalnych rozwodów czy podziału majątku małżeńskiego; zapobieganie konfliktom rodzinnym na wypadek śmierci osób kluczowych.